PISA — Program for International Student Assessment

PISA — Program for International Student Assessment (Програма міжнародного оцінювання учнів).

Її мета — визначити тенденції в результатах різних освітніх програм та чинники, що впливають на навчальні досягнення учнів.

Тести PISA оцінюють три компетентності:

  • читацька — уміння і старанність до читання, розуміння та інтерпретація текстів;
  • математична — вміння використовувати знання з математики в життєвих ситуаціях;
  • природнича — здатність до використання знань із природничих наук.

PISA не прив’язується до освітніх програм. Дослідження має на меті визначити рівень компетентностей. Тобто, дослідження оцінює не суму теоретичних знань, а здатність учнів використовувати вміння, отримані в школі, у різних життєвих ситуаціях. Перехід до компетентнісного навчання — те, що лежить в основі школи і на чому будуються зміни, що вже розпочалися в Mainstream School.

Життєві задачі і жодних неправильних відповідей. Чому?🤔 їх немає!😎
Кожна думка важлива❗️

Більше 30% випускників школи отримують атестат з відзнакою

І Ваша дитина може бути серед них!