Ця навичка піднялась на другу позицію в переліку актуальних навичок до 2020 року, зіставленому в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, випередив навіть креативність
Навичка, яка є запорукою особистісного та глобального прогресу, ба більше – демократії як такої.

Звичайно, мова йде про критичне мислення.

І значення його для освіти складно переоцінити, адже навчання критичному мисленню – це відповідь на запитання, кого ми хочемо виховати – свідому людину, яка вміє самостійно думати і діяти, та не піддається маніпуляціям іззовні.

платная частная школа Киев

Під критичним мисленням ми розуміємо опанування дітьми навичок мислення, які дозволять їм бути ефективними в житті та навчанні:
? вміння працювати з інформацією, встановлюючи її достовірність,
? захист від маніпуляцій,
? вміння ставити правильні запитання,
? здатність формулювати та відстоювати власну думку, аргументуючи її,
? самостійно та впевнено ухвалювати рішення.

По своїй суті, критичне мислення є не чим іншим, як просіюванням інформаційного піску в пошуках золота – достовірних знань, фактів, висновків?

Ми це знаємо та вміємо, і саме тому Mainstream School надає можливість своїм учням сформувати пул потрібних навичок та вмінь, задля максимально якісного та ефективного навчання.
Є питання? ?