Дитину захоплюють природничі науки? Ви бачите його майбутнє в медицині? Програма профільного класу «Біотехнології» дозволить досягти поставлених цілей!

Приватна школа Київ, профорієнтація, біотехнології

Профільний напрямок «Біотехнології»

Навчання за профілем базується на поглибленному вивченні біології та хімії,  що дозволяє якісно підготуватися до вступу у відповідний ВНЗ. Учні систематично працюють у дослідницькій лабораторії.

В основі програми лежать  практичні і загальноосвітні заняття.

  • Авторський курс HUMAN ,  включає розділи з анатомії і фізіології людини, фармакології, психології та патопсихології, тренінги з надання першої допомоги.
  • Курс «Презентація» , який покликаний відпрацювати навички публічних виступів і презентацій, з якими доводиться мати справу будь-якій людині сьогодні. Він також вчить правильній і швидкій взаємодії з науковими роботами, їх оформленням.
  • Практикум передбачає відвідування медичних і фармакологічних закладів, серед яких лікарні, лабораторії, дослідні та діагностичні центри, наукові конференції.

Програма профілю  нашої школи нового формату передбачає вивчення теорії та щотижневі практикуми по модулях біохімії, мікробіології, гістології, анатомії і фізіології тварин і рослин.

Профільні класи для Вашої дитини.  Давайте оберемо напрямок разом?